Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Επικύρωση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.02.2024 έως 12.04.2024

ShareThis
Δημοσίευση: 12-02-2024 16:01 | Προβολές: 601

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων (Παράρτημα Ι) Αντικαθιστούμε ως ακολούθως τον πίνακα επιτυχόντων (Παράρτημα Ι) της με αριθ. 2055/02.02.2024 απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού για την εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από 13.02.2024 έως 12.04.2024

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα τηλέφωνα 2661087920 (κα Βαλεριάνου) και 2661087962 (κα Αρωνιάδα).

Σε περίπτωση μη παρακολούθησης του προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο μετά την έναρξή του, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού
www.mintour.edu.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου https://kedivim.ionio.gr/.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΟΥ


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας