Δομή

Η δομή του Κέντρου περιλαμβάνει τη Γραμματεία και ένα Γραφείο υποστήριξης των λειτουργιών του, ως εξής:

Γραμματεία - Διοικητική Υποστήριξη: παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων έργων του Κέντρου.
Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας: υποστηρίζει το σύστημα ηλεκτρονικής τάξης, την πλατφόρμα για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, όλα τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την κεντρική ιστοσελίδα του Κέντρου. Το γραφείο υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος, το Γραφείο αναλαμβάνει την υποστήριξη των ενεργειών συμβουλευτικής καθοδήγησης και ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργοι, με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κλπ).