ΑΓΓΛΙΚΑ

Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων

Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Μνιέστρης Ανδρέας
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 10-02-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 14-02-2022 έως 18-07-2022
Διάρκεια: 6 ΜΗΝΕΣ
ECTS/ECVET: 17,28
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
gr  pdf.png  Αφίσα προγράμματος
Mέγεθος: 11.46 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Mέγεθος: 5.14 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

«Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων»

 

Στα πλαίσια των δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να υλοποιηθεί το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων».

 

Περίοδος Εγγραφών: 15-01-2022 έως 10-02-2022

 

Περίοδος Μαθημάτων: 14-2-2022 έως 18-7-2022

 

Διάρκεια: 6 μήνες

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Μνιέστρης

Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

Υπεύθυνη Ακαδημαϊκού Συντονισμού: Ευθυμίου Σπυριδούλα

 

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

 

Διδάσκουν:  Μαίη Κοκκίδου, Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Μηνάς Εμμανουήλ, Σπυριδούλα Ευθυμίου, Ρεγγίνα Σαλτάρη, Γιάννης Μυγδάνης, Μίτσυ Ακογιούνογλου, Φάνης Μαραγκός, Γιάννης Κυριακούλης. 

 

Μέθοδος Υλοποίησης: εξ αποστάσεως

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
17,28 ECVET, 2 μόρια (ΑΣΕΠ)

E-mail: musedtech@ionio.gr  

Φόρμα Εγγραφής:   https://forms.gle/F3qnMWPMPpH5Gokh9

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μουσικής καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικεύσεων για τους οποίους η μουσική αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου τους (βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, παιδαγωγοί και εμψυχωτές καλλιτεχνικών προγραμμάτων, κ.λπ.). Το πρόγραμμα αφορά σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους τρόπους αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία τους. Σε όλους τους τομείς του προγράμματος το θεωρητικό υπόβαθρο θα διαπλέκεται με πρακτικές εφαρμογές σε μία διεπιστημονική προσέγγιση.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους τρόπους μέσω των οποίων οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Στόχος του είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της κριτικής και της δημιουργικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, να ενισχύσει την αντίληψη των σύγχρονων πολυτροπικών περιβαλλόντων και να εμπλουτίσει τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Κομβικοί τομείς σε όλο το πρόγραμμα θα είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, η ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα (περιβάλλον, διαφορετικότητα, κ.ά.). Ειδικά για τους μουσικούς, θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η μουσική τεχνολογία σε όλους τους τομείς εμπλοκής με τη μουσική (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση, κ.ά.).

Πιο αναλυτικά, οι επιμορφούμενοι θα εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν τη βέλτιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων εστιάζοντας κυρίως στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τεχνολογικές εμπειρίες των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, καθώς και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις ένταξης των ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια, θα εισαχθούν σε τεχνολογικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την ενίσχυση διαφορετικών περιοχών γνώσης. Τέλος, θα μελετήσουν τρόπους ενσωμάτωσης οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στη μουσική διδασκαλία-μάθηση, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EEA).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης παρακολούθησης, ώστε η μελέτη των επιμορφούμενων να προσαρμόζεται στις ανάγκες και το προσωπικό τους πρόγραμμα. Η καταγραφή των ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας θα γίνεται α) μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων β) μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και γ) μέσω των τεστ πολλαπλής επιλογής ή των σχεδίων δράσης που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες.

Η παρακολούθηση των σύγχρονων διασκέψεων ενθαρρύνεται, προκειμένου να επιτευχθεί η απόκτηση πρακτικής και εξειδικευμένης γνώσης και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

1.Ο νέος ψηφιακός κόσμος και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι

 

 • Ο ψηφιακός γραμματισμός των ενηλίκων στην Ελλάδα: τρέχουσες τάσεις, επιπτώσεις, προϋποθέσεις
 • Οι ενήλικες ως εκπαιδευόμενοι στις νέες τεχνολογίες
 • Ψηφιακή εκπαίδευση – ηλεκτρονική μάθηση: προσεγγίσεις ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Θεωρίες μάθησης και εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού Μάθησης (UDL) στην τεχνολογική μάθηση των ενηλίκων

 

 

 1. Η αξιοποίηση της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας και των πολυτροπικών αντικειμένων στην εκπαίδευση παιδιών και εφήβων

 

 • Γνωριμία με τον ψηφιακό κόσμο και τις τεχνολογικές ταυτότητες των σημερινών μαθητών: παρατήρηση-διερεύνηση-κατανόηση
 • Η επίδραση των ψηφιακών και διαδικτυακών μέσων στη ζωή, την εκπαίδευση και στους τρόπους μάθησης των παιδιών και των εφήβων: θετικές και αρνητικές πτυχές
 • Αναστοχασμός για τους στόχους, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και την αξιολόγηση της διδασκαλίας-μάθησης στα τεχνολογικά περιβάλλοντα σε αντιπαραβολή με το παραδοσιακό σχολείο
 • Το πλαίσιο της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση: το φάσμα των τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, τα κριτήρια για την ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών στο μάθημα της μουσικής (πώς, γιατί, πότε, πού, σε ποιες και ποιους) και ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των συνομηλίκων
 • Τα σύγχρονα οπτικοακουστικά περιβάλλοντα ως αφετηρία για διαθεματικά σχέδια δράσης
 • Κριτική προσέγγιση πολυτροπικών αντικειμένων: περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία
 • Αξιοποίηση των άτυπων μορφών μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της μουσικής: σχεδιασμός και εφαρμογή διδακτικών σεναρίων (διαθεματικά projects, σχολικές γιορτές)

 

 1. Εισαγωγή στη φύση, στα νοήματα, στις τέχνες και τις τεχνολογίες του ήχου

 

 • Ο ήχος στο «μικροσκόπιο»: τα φυσικά του χαρακτηριστικά, οι πηγές και τα νοήματά του, η σχέση του με τους άλλους ήχους
 • Ο ήχος στο επίκεντρο της μουσικής εκπαίδευσης
 • Η παιδαγωγική της ακρόασης: μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και της ενεργητικής και κριτικής στάσης στην ακρόαση και τη δημιουργία ήχων και μουσικής
 • Η εκπαιδευτική διάσταση του ηχοτοπίου: τρόποι ακρόασης, ανάλυσης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης ηχοτοπίων στην τάξη
 • Ψηφιακές εφαρμογές και ηλεκτρακουστικά τεχνολογικά μέσα για την υποστήριξη της ηχητικής εκπαίδευσης
 • Τέχνες του ήχου: sound art, video art, διαδραστικές τέχνες
 • Προτάσεις για υλικό διδασκαλίας και σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων με επίκεντρο το πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας

 

 1. Μουσική τεχνολογία και σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές

 

 • Μουσική τεχνολογία: ένα διεπιστημονικό πεδίο
 • Βασικές γνώσεις πολυμέσων
 • Μουσικά προγράμματα:
 • ψηφιακής εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχων επεξεργασίας και ταξινόμησης παραμέτρων του ήχου (Editors & Patch Librations)
 • μουσικής δημιουργίας- παραγωγής
 • δημιουργικού προγραμματισμού
 • Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη:
 • μουσικών δεξιοτήτων (ακρόαση, εκτέλεση, παραγωγή, αυτοσχεδιασμός, διασκευή και κίνηση-χορός)
 • μουσικής σημειογραφίας και οργάνωσης μουσικού συνόλου
 • δεξιοτήτων δημιουργικότητας
 • δεξιοτήτων συνεργασίας
 • δεξιοτήτων κριτικής σκέψης
 • δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης
 • Η λειτουργία του ήχου και της μουσικής στα βιντεοπαιχνίδια: μια κριτική προσέγγιση
 • Γνώσεις και δεξιότητες για την αποκωδικοποίηση οπτικοακουστικών αντικειμένων (π.χ. μουσικό βίντεο, κινηματογράφος, διαφήμιση)
 • Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής –διάχυτος υπολογισμός (ubiquitous computing), κινητός υπολογισμός (mobile computing), διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) και διαδίκτυο των μουσικών πραγμάτων (IoMusT)– στη μουσική τάξη
 • Κριτική αξιοποίηση διαδικτυακών εμπειριών στη μουσική διδασκαλία-μάθηση
 • Η αξιοποίηση έξυπνων συσκευών (smartphones & tablets) και mobile apps στη μουσική δημιουργία
 • Η τεχνολογική στήριξη των σχολικών γιορτών-εκδηλώσεων
 • Εφαρμογές τρισδιάστατης ηχητικής προβολής
 • Ο σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων και η ανάπτυξη μουσικοπαιδαγωγικών δράσεων σύμφωνα με το διεπιστημονικό μοντέλο STEAM(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)

 

 1. Η μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EEA)

 

 • Η χρήση των ΤΠΕ, η διασφάλιση της κοινωνικής συμπερίληψης και η ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
 • Αναγκαιότητα, διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, δικαίωμα: η σημασία του ψηφιακού γραμματισμού για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προσωρινά ή μακροχρόνια εμπόδια στη μάθηση
 • Καθολικός Σχεδιασμός Μάθησης και υποστηρικτικές τεχνολογίες (ΥΤ): μία ιδιαίτερη σχέση για τη ψηφιακή ισότιμη ένταξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ΕΕΑ
 • Η ψηφιακή τεχνολογία και οι διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές για τη διδασκαλία μουσικών εννοιών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΕΕΑ
 • Ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία τεχνικών σύνθεσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΕΕΑ

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ600  που καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις

έως  10/2/2022: 200 €

έως 30/4/2022: 200 €

έως 30/6/2022: 200 €

 

Δυνατότητα έκπτωσης:

 • σε συμμετέχοντες ΑμεΑ (50%)
 • σε φοιτητές και απόφοιτους του Ιονίου Πανεπιστημίου 40%, 
 • σε φοιτητές των άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας 15%
 • στα μέλη της ΕΕΜΕ 40%
 • στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 15%Προκειμένου να τεκμηριωθεί η υπαγωγή σε κατηγορία με εκπτωτική πολιτική, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να αποστείλει στη Γραμματέα του Προγράμματος έγκαιρα και σε επικυρωμένη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έναρξη του Προγράμματος.

 

 

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας