Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Επιμορφωτικά Προγράμματα Σπουδών

Τρέχοντα Προγράμματα

Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις Γ' κύκλος, 2023-2024
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2023
Περίοδος Μαθημάτων: 01-10-2023 έως 31-05-2024
Διάρκεια: 8 μήνες, 435 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 10-01-2024
Περίοδος Μαθημάτων: 13-02-2024 έως 12-04-2024
Διάρκεια: 2 μήνες
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Seafarers in Ancient Greece Pirates, Sailors, Colonizers
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 26-06-2023
Περίοδος Μαθημάτων: 10-07-2023 έως 22-07-2023
Διάρκεια: 12 ημέρες
Έχει λήξει
Θερινή Ακαδημία Μουσικής Παιδαγωγικής 2023
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 20-06-2023
Περίοδος Μαθημάτων: 04-07-2023 έως 07-07-2023
Διάρκεια: 4 ημέρες
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Έχει λήξει
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Γ' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 03-10-2022 έως 30-06-2023
Διάρκεια: 9 μήνες, 432 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
«Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» [Β' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 01-10-2022 έως 31-05-2023
Διάρκεια: 8 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
OPEN ART: Διαδραστικές Τεχνολογίες στις Τέχνες και στο Σχεδιασμό [Γ' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 15-12-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 15-12-2021 έως 31-08-2022
Έχει λήξει
Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 10-02-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 14-02-2022 έως 18-07-2022
Διάρκεια: 6 ΜΗΝΕΣ
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.) [Α' κύκλος, 2021]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 11-10-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 20-10-2021 έως 05-07-2022
Διάρκεια: 8,5 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Β' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 05-10-2021 έως 30-06-2022
Διάρκεια: 9 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
«Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» [Α' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 04-10-2021 έως 31-05-2022
Διάρκεια: 7 μήνες
Έχει λήξει
Μέτρα προφύλαξης και υγειονομικά πρωτόκολλα - COVID-19
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 17-09-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 14-07-2021 έως 17-09-2021
Διάρκεια: 1 ώρα περιεχομένου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση τεχνολογίας Massive Open Online Course (MOOC)
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Έχει λήξει
Πρόγραμμα επιμόρφωσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης Open Art [Β' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 19-02-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 22-03-2021 έως 31-08-2021
Έχει λήξει
Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 31-10-2020
Περίοδος Μαθημάτων: 16-11-2020 έως 15-07-2021
Διάρκεια: 8,5 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Α' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 20-09-2020
Περίοδος Μαθημάτων: 05-10-2020 έως 30-06-2021
Διάρκεια: 9 μήνες, 432 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
OPEN ART: εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τέχνης και Τεχνολογίας [Α' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 01-04-2020
Περίοδος Μαθημάτων: 20-04-2020 έως 31-08-2020
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει

Εγκεκριμένα αλλά μη Υλοποιημένα Προγράμματα

Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.) [Β' κύκλος, 2023]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 10-10-2023
Περίοδος Μαθημάτων: 18-10-2023 έως 03-07-2024
Διάρκεια: 8,5 μήνες, 410 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Δεν υλοποιήθηκε
Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 10-10-2023
Περίοδος Μαθημάτων: 07-10-2023 έως 26-05-2024
Διάρκεια: 8,5 μήνες, 256 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Δεν υλοποιήθηκε
«Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων»
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 25-11-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 29-11-2022 έως 29-06-2023
Διάρκεια: 7 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Δεν υλοποιήθηκε
Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός: Προστασία και Βιωσιμότητα (CULTTOUR)
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 12-12-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 10-01-2022 έως 31-05-2022
Διάρκεια: 4 μήνες, 90 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Δεν υλοποιήθηκε
Η Δομή και οι Δυναμικές των ΜΜΕ στην Τουρκία: μια Σχέση Έρωτα και Μίσους με την Εξουσία
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 31-01-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 01-02-2022 έως 31-05-2022
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Δεν υλοποιήθηκε

Το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρέχει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:
• Δια Ζώσης,
• Εξ αποστάσεως, αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
• Μεικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα παρεχόμενα προγράμματα στοχεύουν στην:
• επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων,
• επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
• διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
• επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
• επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ενημέρωση: 06-06-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας