Προγράμματα Σπουδών
Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 31-10-2020
Ημ. Έναρξης Μαθημάτων: 16-11-2020
Διάρκεια: 8,5 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία»
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 25-09-2020
Ημ. Έναρξης Μαθημάτων: 05-10-2020
Διάρκεια: 9 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
OPEN ART: εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τέχνης και Τεχνολογίας
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 01-04-2020
Ημ. Έναρξης Μαθημάτων: 15-04-2020
Διάρκεια: 9 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρέχει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:
• Δια Ζώσης,
• Εξ αποστάσεως, αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
• Μεικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα παρεχόμενα προγράμματα στοχεύουν στην:
• επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων,
• επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
• διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
• επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
• επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

facebook twitter youtube instagram linkedin rss