Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών

«Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων»

«Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων»
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Μνιέστρης Ανδρέας
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 25-11-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 29-11-2022 έως 29-06-2023
Διάρκεια: 7 μήνες
Μονάδες ECTS/ECVET: 17,28
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
gr  pdf.png  Αφίσα Προγράμματος
Mέγεθος: 668.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Mέγεθος: 1.18 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών
Mέγεθος: 5.07 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Στα πλαίσια των δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να υλοποιηθεί επαναληπτικός κύκλος του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων».

Περίοδος Εγγραφών: 1 Οκτωβρίου - 25 Νοεμβρίου 2022
Περίοδος Μαθημάτων: 29 Νοεμβρίου 2022 έως 29 Ιουνίου 2023
Διάρκεια: 7 μήνες
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Μνιέστρης
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
17,28 ECVET, 2 μόρια (ΑΣΕΠ)

Διδάσκουν: Μαίη Κοκκίδου, Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Μηνάς Εμμανουήλ, Σπυριδούλα Ευθυμίου, Ρεγγίνα Σαλτάρη, Γιάννης Μυγδάνης, Μίτσυ Ακογιούνογλου, Φάνης Μαραγκός, Γιάννης Κυριακούλης

Μέθοδος Υλοποίησης: εξ αποστάσεως
E-mail: musedtech@ionio.gr  
Φόρμα Εγγραφής: https://forms.gle/YdUwUrqqiHK2DgRi8 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μουσικής καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικεύσεων για τους οποίους η μουσική αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου τους (βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, παιδαγωγοί και εμψυχωτές καλλιτεχνικών προγραμμάτων, κ.λπ.). Το πρόγραμμα αφορά σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους τρόπους αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία τους. Σε όλους τους τομείς του προγράμματος το θεωρητικό υπόβαθρο θα διαπλέκεται με πρακτικές εφαρμογές σε μία διεπιστημονική προσέγγιση.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους τρόπους μέσω των οποίων οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Στόχος του είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της κριτικής και της δημιουργικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, να ενισχύσει την αντίληψη των σύγχρονων πολυτροπικών περιβαλλόντων και να εμπλουτίσει τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Κομβικοί τομείς σε όλο το πρόγραμμα θα είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, η ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα (περιβάλλον, διαφορετικότητα, κ.ά.). Ειδικά για τους μουσικούς, θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η μουσική τεχνολογία σε όλους τους τομείς εμπλοκής με τη μουσική (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση, κ.ά.).

Πιο αναλυτικά, οι επιμορφούμενοι θα εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν τη βέλτιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων εστιάζοντας κυρίως στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τεχνολογικές εμπειρίες των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, καθώς και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις ένταξης των ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια, θα εισαχθούν σε τεχνολογικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την ενίσχυση διαφορετικών περιοχών γνώσης. Τέλος, θα μελετήσουν τρόπους ενσωμάτωσης οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στη μουσική διδασκαλία-μάθηση, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EEA).

Διαδικασία παρακολούθησης

Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης παρακολούθησης, ώστε η μελέτη των επιμορφούμενων να προσαρμόζεται στις ανάγκες και το προσωπικό τους πρόγραμμα. Η καταγραφή των ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας θα γίνεται α) μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων β) μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και γ) μέσω των τεστ πολλαπλής επιλογής ή των σχεδίων δράσης που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες.

Η παρακολούθηση των σύγχρονων διασκέψεων ενθαρρύνεται, προκειμένου να επιτευχθεί η απόκτηση πρακτικής και εξειδικευμένης γνώσης και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Διδακτικές ικανότητες

 1. Ο νέος ψηφιακός κόσμος και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι
 • Ο ψηφιακός γραμματισμός των ενηλίκων στην Ελλάδα: τρέχουσες τάσεις, επιπτώσεις, προϋποθέσεις
 • Οι ενήλικες ως εκπαιδευόμενοι στις νέες τεχνολογίες
 • Ψηφιακή εκπαίδευση – ηλεκτρονική μάθηση: προσεγγίσεις ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων
 1. Η αξιοποίηση της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας και των πολυτροπικών αντικειμένων στην εκπαίδευση παιδιών και εφήβων
 • Ο ψηφιακός κόσμος και οι τεχνολογικές ταυτότητες των σημερινών μαθητών: παρατήρηση-διερεύνηση-κατανόηση
 • Αξιοποίηση των άτυπων μορφών μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της μουσικής: σχεδιασμός και εφαρμογή διδακτικών σεναρίων (διαθεματικά projects, σχολικές γιορτές)
 • Κριτική προσέγγιση πολυτροπικών αντικειμένων: περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία
 • Τα σύγχρονα οπτικοακουστικά περιβάλλοντα ως αφετηρία για διαθεματικά σχέδια δράσης
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές με κριτική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας: πώς, γιατί, πότε, πού, σε ποιες και ποιους
 1. Εισαγωγή στη φύση, στα νοήματα, στις τέχνες και τις τεχνολογίες του ήχου
 • Η Ακουστική Οικολογία στο επίκεντρο της μουσικής παιδαγωγικής και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Ο ρόλος της τεχνολογίας
 • Οι τεχνολογίες ηχογράφησης και αναπαραγωγής στο πλαίσιο της Ακουστικής Οικολογίας: Εκπαιδευτικές προεκτάσεις
 • Τεχνολογικά διαμεσολαβημένες εμπειρίες ήχου και εικόνας:  Θέματα Ηθικής, Αισθητικής και Εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός, παρουσίαση & αξιολόγηση διδακτικών σεναρίων με επίκεντρο το πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας και με έμφαση στην κριτική και συμπεριληπτική χρήση τεχνολογιών.
 • Ηλεκτρακουστικά τεχνολογικά μέσα για την υποστήριξη της ηχητικής εκπαίδευσης
 • Τέχνες του ήχου: sound art, video art, διαδραστικές τέχνες 
 1. Μουσική τεχνολογία και σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές
 • Μουσική τεχνολογία σε διεπιστημονικό και διακαλλιτεχνικό πλαίσιο (μουσική, εικαστικά και μουσειακή εκπαίδευση). Εφαρμογή στο Google Arts and Culture και Art Steps.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή: επίδειξη λογισμικών ZOOM, e-class κ.ά.
 • Βασικές γνώσεις πολυμέσων
 • Ο δημιουργικός προγραμματισμός σε μαθήματα μουσικής
 • Μουσική παραγωγή και DIY πρακτικές στη μουσική διδασκαλία-μάθηση 
 • Αξιοποίηση οπτικοακουστικών αντικειμένων στη μουσική τάξη: ανάλυση, δημιουργία, επεξεργασία, παραγωγή
 • Βασικές αρχές ψηφιοποίησης του Ήχου με παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές
 • Μουσική Παραγωγή και Audio/MIDI sequencing στη μουσική εκπαίδευση
 • Χρήση web εργαλείων για την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων ακρόασης, παραγωγής, μουσικής σημειογραφίας και οργάνωσης μουσικού συνόλου (Song maker κ.ά).
 • Εφαρμογές Μουσικής Σημειογραφίας και Παραγωγής στον η/υ και τις έξυπνες συσκευές
 • Ηχητική αξιοποίηση υλικών σύνθεσης: Ψηφιακή εγγραφή και επεξεργασία παραμέτρων του ήχου (Compose with sound).
 • Η λειτουργία του ήχου και της μουσικής στα βιντεοπαιχνίδια: μια κριτική προσέγγιση και παιδαγωγικές προεκτάσεις
 • Γνώσεις και δεξιότητες για την αποκωδικοποίηση οπτικοακουστικών αντικειμένων (π.χ. μουσικό βίντεο, κινηματογράφος, διαφήμιση)
 • Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής –διάχυτος υπολογισμός, κινητός υπολογισμός , και διαδίκτυο των μουσικών πραγμάτων (IoMusT)– στη μουσική τάξη
 • Κριτική αξιοποίηση διαδικτυακών εμπειριών στη μουσική διδασκαλία-μάθηση
 • Βασική Εκμάθηση Λογισμικού Τύπου Audio Editor (Wavelab, Αudacity κ.ά)
 • Η τεχνολογική στήριξη των σχολικών γιορτών-εκδηλώσεων
 • Εφαρμογές τρισδιάστατης ηχητικής προβολής
 • Το δια-επιστημονικό μοντέλο STEAM: σχεδίαση διδακτικών σεναρίων και ανάπτυξη μουσικοπαιδαγωγικών δράσεων
 1. Η μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EEA)
 • Η χρήση των ΤΠΕ, η διασφάλιση της κοινωνικής συμπερίληψης και η ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
 • Αναγκαιότητα, διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, δικαίωμα: η σημασία του ψηφιακού γραμματισμού για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προσωρινά ή μακροχρόνια εμπόδια στη μάθηση
 • Καθολικός Σχεδιασμός Μάθησης και υποστηρικτικές τεχνολογίες (ΥΤ): μία ιδιαίτερη σχέση για τη ψηφιακή ισότιμη ένταξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ΕΕΑ
 • Η ψηφιακή τεχνολογία και οι διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές για τη διδασκαλία μουσικών εννοιών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΕΕΑ
 • Ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία τεχνικών σύνθεσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΕΕΑ: Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού με εργαλεία web, σενάρια εφαρμογής με παιγνιώδη μάθηση

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 420 € που καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

 • έως 03/11/2022: 120 € (μαζί με την εγγραφή στο πρόγραμμα)
 • έως 03/02/2023: 150 €
 • έως 03/04/2023: 150 €

Δυνατότητα έκπτωσης:

 • σε συμμετέχοντες ΑμεΑ (50%)
 • σε φοιτητές και απόφοιτους του Ιονίου Πανεπιστημίου 10%, 
 • στα μέλη της ΕΕΜΕ 10%
 • στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 15%

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η υπαγωγή σε κατηγορία με εκπτωτική πολιτική, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να αποστείλει στη Γραμματέα του Προγράμματος έγκαιρα και σε επικυρωμένη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του Προγράμματος.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας