ΑΓΓΛΙΚΑ

Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού

Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Γιαρένης Ηλίας
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 10-01-2024
Περίοδος Μαθημάτων: 13-02-2024 έως 12-04-2024
Διάρκεια: 2 μήνες
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
gr  pdf.png  Παρουσίαση Προγράμματος
Mέγεθος: 348.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών
Mέγεθος: 159.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων
Mέγεθος: 259.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο σκοπός του ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης είναι η πλήρης και εμπεριστατωμένη επιμόρφωση και κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ Τμημάτων Ιστορίας και η εξασφάλιση επαγγελματικής προοπτικής στο τομέα του ξεναγού. Στα πλαίσια του δίμηνου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένες διαλέξεις σε διάφορες θεματικές που σχετίζονται άμεσα με την ξενάγηση, όπως η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, η μουσειοπαιδαγωγική, η τουριστική και αρχαιολογική νομοθεσία, η γεωγραφία καθώς και σύγχρονες τεχνικές ξενάγησης. Στις ακόλουθες ενότητες αναμένεται και η εξέταση των εκπαιδευομένων στο τέλος του προγράμματος για την επιτυχή ολοκλήρωση του. Παράλληλα, θα συμμετέχουν ενεργά και στα μαθήματα τόσο με τις παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης, όσο και με τα βιωματικά εργαστήρια ορθοφωνίας και πρώτων βοηθειών που θα καταρτίσουν πλήρως τους ενδιαφερομένους. Έμφαση δίνεται και στην πρακτική άσκηση μέσω ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που θα επιτρέψει στους εκπαιδευομένους να προετοιμαστούν ενεργά για τις προκλήσεις του επαγγέλματος και για την ορθή υλοποίηση του.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να διακρίνουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, όπως η αντικειμενική προσέγγιση της ιστορίας και η διατήρηση διακριτικής και διπλωματικής στάσης απέναντι στα γεγονότα, έτσι ώστε να κατορθώσουν να ανταποκριθούν αναλόγως ως μελλοντικοί ξεναγοί. Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα ευελπιστεί στην άμεση επικοινωνία του καταρτιζόμενου με τον ξένο επισκέπτη, τον οποίο αναλαμβάνει να μυήσει στον πολιτισμό του τόπου με απώτερο σκοπό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απορίες του, να εξηγήσει με γλαφυρό και προσιτό τρόπο την ιστορία, την τέχνη του τόπου αλλά και να συνδέσει το μακρινό παρελθόν με το παρόν.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι πτυχίου άριστης γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2). Κατηγορίες υποψηφίων, Κριτήρια επιλογής και Προαπαιτούμενα


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας