Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Εγκρίσεις και Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2032/02-06-2023
Δημοσίευση: 22-06-2023 16:03 | Προβολές: 228
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2032/02-06-2023 με βάση το Πρακτικό της 11ης/21.06.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 4) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2031/02-06-2023
Δημοσίευση: 22-06-2023 16:01 | Προβολές: 185
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2031/02-06-2023 με βάση το Πρακτικό της 11ης/21.06.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 2) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2030/02-06-2023
Δημοσίευση: 22-06-2023 15:59 | Προβολές: 173
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2030/02-06-2023 με βάση το Πρακτικό της 11ης/21.06.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 3) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/3731/22-09-2021
Δημοσίευση: 15-10-2021 15:19 | Προβολές: 833
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/3731/22-09-2021
Αποτελέσματα πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2913/13-07-2021
Δημοσίευση: 20-09-2021 10:08 | Προβολές: 809
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/2913/13-07-2021 με βάση το Πρακτικό της 1ης/17.09.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2021-22 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός: Προστασία και Βιωσιμότητα» και στην Αγγλική γλώσσα «Cultural Heritage and Tourism: Protection and Sustainability» (CULTTOUR) του Καθηγητή κ. Σταύρου Κάτσιου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/1911/27-04-2021
Δημοσίευση: 20-05-2021 15:10 | Προβολές: 844
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2063/17.05.2021, με βάση το Πρακτικό της 7ης/20.05.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6934/24-12-2020
Δημοσίευση: 14-01-2021 16:15 | Προβολές: 785
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6934/24.12.2020, με βάση το Πρακτικό της 3ης/18.01.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 3) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6933/24-12-2020
Δημοσίευση: 13-01-2021 16:12 | Προβολές: 748
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6933/24.12/2020, με βάση το Πρακτικό της 3ης/18.01.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 2) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6932/24-12-2020
Δημοσίευση: 12-01-2021 16:07 | Προβολές: 829
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6932/24.12.2020, με βάση το Πρακτικό της 3ης/18.01.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας