Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Εγκρίσεις και Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6934/24.12.2020
Δημοσίευση: 14-01-2021 16:15 | Προβολές: 1020
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6934/24.12.2020, με βάση το Πρακτικό της 3ης/18.01.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 3) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6933/24.12/2020
Δημοσίευση: 13-01-2021 16:12 | Προβολές: 1013
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6933/24.12/2020, με βάση το Πρακτικό της 3ης/18.01.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 2) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6932/24.12.2020
Δημοσίευση: 12-01-2021 16:07 | Προβολές: 1014
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/6932/24.12.2020, με βάση το Πρακτικό της 3ης/18.01.2021 Συνεδρίασης ακ. έτους 2020-21 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
facebook twitter youtube instagram linkedin rss