ΑΓΓΛΙΚΑ

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Γ' Κύκλος]

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Γ' Κύκλος]
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Διονυσίου Ζωή
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 03-10-2022 έως 30-06-2023
Διάρκεια: 9 μήνες, 432 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
gr  pdf.png  Φυλλάδιο Προγράμματος
Mέγεθος: 271.37 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα Προγράμματος
Mέγεθος: 306.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών
Mέγεθος: 1.65 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης: μοριοδότηση εκπαιδευτικών για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση την τρέχουσα νομοθεσία.

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 9 μήνες, 432 ώρες

Περίοδος Μαθημάτων: 03-10-2022 έως 30-06-2023

Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2022

Ημ. Έναρξης Μαθημάτων: 03-10-2022

Διάρκεια: 9 μήνες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου

Διδάσκουσες/Διδάσκoντες

 • Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική»
 • Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική»
 • Μίτσυ Ακογιούνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο «Μουσικοθεραπεία και Συμπεριληπτικές Μουσικές Πρακτικές»

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, μουσικούς, παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων και ειδικεύσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της μουσικής αγωγής και της προσχολικής ηλικίας. Επίσης απευθύνεται σε αποφοίτους Ωδείων, ΙΕΚ ή άλλων σχολών που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Παρακολούθηση

Γλώσσα υλοποίησης: Ελληνική

Μέθοδος υλοποίησης: Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (e-learning)

Διαδικασία παρακολούθησης:

Υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης παρακολούθησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Κάθε επιμορφούμενος μπορεί να προσαρμόζει το διάβασμά του στο προσωπικό του πρόγραμμα. Η διαδικασία παρακολούθησης από απόσταση περιλαμβάνει ώρες σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας, οι οποίες καταγράφονται α) μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων, β) μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γ) μέσω των Quiz και εργασιών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον διδάσκοντα/στους διδάσκοντες κάθε διδακτικής ενότητας, ή δ) μέσω των ωρών πρακτικής εξάσκησης των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων, εφόσον το επιθυμούν.

Σκοπός και Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, ερευνητικά πεδία που φωτίζουν τη μουσική διδασκαλία-μάθηση και δεξιότητες μουσικής και μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Το πρόγραμμα εμβαθύνει στις βασικότερες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας του παιδιού και στη σημασία της μουσικής στην ανάπτυξή του. Αναλύονται τρόποι με τους οποίους η μουσική συμβάλλει στην ενίσχυση της συναισθηματικής και κοινωνικής επίγνωσης και επάρκειας του παιδιού, καθώς και η σχέση της με τις σημαντικότερες κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές και αισθητικές θεωρίες. Δίνεται έμφαση στο παιδί μέσα στο οικογενειακό και το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, εξετάζοντας θεματικές όπως: η μουσική επικοινωνία μητέρας-βρέφους, η διυποκειμενικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, και η επικοινωνιακή μουσικότητα. Δίνεται έμφαση στην έννοια της ομάδας, της μουσικής στην κοινότητα και της συμπερίληψης και διερευνούνται τρόποι ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην προσχολική αγωγή. Επιπλέον μελετώνται τρόποι ένταξης παιδιών προσφύγων στην πολυπολιτισμική μικτή τάξη και στις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση.

Διδακτικές ενότητες:

Ενότητα 1 – Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - «Οι μουσικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία»

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 • (α) Η μουσική στα αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης
 • (β) Μουσική ακρόαση, δραματοποίηση, ηχοϊστορίες, μη συμβατική σημειογραφία & γραφική παρτιτούρα
 • (γ) Κρουστά σώματος και ο κύκλος κρουστών
 • (δ) Τραγούδι και εισαγωγή στο γιουκαλίλι
 • (ε) Γιουκαλίλι: χόρδισμα, βασικές συγχορδίες, τραγούδια βασισμένα σε βασικές συγχορδίες
 • (στ) Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Dalcroze, Kodaly, Orff και Suzuki 
 • (ζ) Μουσική και κίνηση, κρουστά τάξης, αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, παρτιτούρες και ενορχηστρώσεις
 • (η) Συζήτηση και παρουσίαση εργασιών

Ενότητα 2 – ΤΟ ΠΑΙΔΙ - «Το παιδί και η αγωγή του στο οικογενειακό και πολιτισμικό πλαίσιο»

Στην ενότητα αυτή μελετάται το παιδί στο οικογενειακό και πολιτισμικό του πλαίσιο, με στόχο την κατανόηση των αρχών της επικοινωνιακής μουσικότητας στην οικογένεια.

 • (α) Επικοινωνιακή μουσικότητα: Αρχές της διυποκειμενικότητας, η θεωρία της επικοινωνιακής μουσικότητας και οι βάσεις της ανθρώπινης μουσικότητας
 • (β) Μουσική στην οικογένεια και σε ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας: πρακτικές, προτάσεις και ιδέες για δραστηριότητες 
 • (γ) Παιδικά παραδοσιακά τραγούδια, μουσικά παιχνίδια και παιχνιδοτράγουδα
 • (δ) Μουσική στο πολιτισμικό πλαίσιο και στην κοινότητα, Διαπολιτισμικότητα και αξιοποίηση μουσικών παραδόσεων στην τάξη
 • (ε) Άτυπη μάθηση, Πολυτροπικότητα, οπτικός και μουσικός γραμματισμός στην προσχολική ηλικία
 • (στ) Συζήτηση και παρουσίαση εργασιών
 • Εβδομάδα μελέτης και ολοκλήρωσης εργασιών

Ενότητα 3 – ΘΕΩΡΙΑ - «Ψυχολογικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της μουσικής αγωγής»

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία προσέγγιση στις ψυχολογικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της μουσικής αγωγής

 • (α) Η μουσική αναπτυξιακή πορεία του βρέφους και του νηπίου (ΧΡ)
 • (β) Μουσική και συναισθήματα, η ιστορική εξέλιξη της θεωρητικής προσέγγισης, σύγχρονες αντιλήψεις για τους μηχανισμούς πρόκλησης συναισθημάτων μέσω της μουσικής
 • (γ) Μουσική αγωγή και ενίσχυση της συναισθηματικής και κοινωνικής επάρκειας των παιδιών, με έμφαση στην προσχολική ηλικία
 • (δ) Οι κοινωνικές εκφάνσεις της μουσικής αγωγής, οι σημαντικότερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μουσικής και της μουσικής αγωγής
 • (ε) Πεδία της φιλοσοφίας και μουσική αγωγή (Αισθητική, Πρακτική Φιλοσοφία, Λογική) & Αισθητική Vs Πραξιακή μουσική αγωγή και η στροφή στην πράξη στον χώρο της προσχολικής μουσικής αγωγής
 • (στ) Συζήτηση και παρουσίαση εργασιών 
 • Εβδομάδα μελέτης και ολοκλήρωσης εργασιών

Ενότητα 4 - Η ΟΜΑΔΑ - «Η ομαδική μουσική δημιουργία και η συμπερίληψη»

 • (α) Η δημιουργία της ομάδας, η μουσική, κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα, η αυτενέργεια και η ομαδική μουσική δημιουργία στο «εδώ και τώρα»
 • (β) Η ομαδική μουσική δημιουργία (οργάνωση πλάνων μαθήματος για ομάδες βρεφών και νηπίων) και προσεγγίσεις της πολυδιάστατης και πολυπολιτισμικής ομάδας
 • (γ) H έννοια της συμπερίληψης, οι κατευθυντήριες γραμμές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και η εφαρμογή του στο μάθημα της μουσικής
 • (δ) Ένταξη παιδιών ΑμεΑ στη μουσική ομάδα (παραδείγματα, δραστηριότητες, στρατηγικές)
 • (ε) Μουσική με παιδιά-πρόσφυγες στο νηπιαγωγείο
 • (στ) Συζήτηση και παρουσίαση εργασιών
 • Εβδομάδα μελέτης και ολοκλήρωσης εργασιών

Πιστοποιητικό: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδεικευμένης Επιμόρφωσης, που ισοδυναμεί με 17,28 ECVET.

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές εκπαιδευτικοί)

- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α' 102/12.06.2018, Άρθρο 24, Περίπτωση ββ και άρθρο 21)

Κόστος Συμμετοχής: 520 €, που καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις (180 € έως 30.9.22,  170 € έως 15.1.23 και 170 € έως 31.3.23)
- Μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ, φοιτητές ΑΕΙ, και ομαδική εγγραφή άνω των 5 ατόμων: 450 €
- Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μέχρι 30/9/22: 450 €

Λήξη εγγραφών: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Έναρξη μαθημάτων: 3 Οκτωβρίου 2022

Λήξη μαθημάτων: 30 Ιουνίου 2023

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καλλιόπη Κασταμπολίδου, musicearlyyears@ionio.gr

Φόρμα συμμετοχής
https://forms.gle/6bEwqtvdz4nY1pbh8

 


Άλλοι Κύκλοι

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Β' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 05-10-2021 έως 30-06-2022
Διάρκεια: 9 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Α' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 20-09-2020
Περίοδος Μαθημάτων: 05-10-2020 έως 30-06-2021
Διάρκεια: 9 μήνες, 432 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας