Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών

«Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» [Α' Κύκλος]

«Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» [Α' Κύκλος]
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Φυτίκα Αθηνά
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 04-10-2021 έως 31-05-2022
Διάρκεια: 7 μήνες
Μονάδες ECTS/ECVET: 17,28

Διδάσκουν: Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μίτσυ Ακογιούνογλου, Λορέντα Ράμου, Ντίνα Σαββίδου

Μέθοδος Υλοποίησης: εξ αποστάσεως

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
17,28 ECVET, 2 μόρια (ΑΣΕΠ)

E-mail: paidpian@ionio.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://forms.gle/bJrLzicWpAmCTqgC7

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής με ειδίκευση τη διδασκαλία πιάνου, σε μουσικούς, σε φοιτητές μουσικών σπουδών, σε σπουδαστές πιάνου, σε δασκάλους πιάνου όλων των βαθμίδων και όλων των πεδίων απασχόλησης που επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παιδαγωγικής του πιάνου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αλλά και τις προκλήσεις στη διδασκαλία ενός απαιτητικού μουσικού οργάνου -όπως το πιάνο- σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά επίπεδα σπουδών.

Το πρόγραμμα εμβαθύνει σε εφαρμοσμένες προσεγγίσεις διδασκαλίας σύγχρονων πεδίων της παιδαγωγικής του πιάνου όπως η ενσωμάτωση του σύγχρονου ρεπερτορίου και του αυτοσχεδιασμού στο μάθημα του κλασικού πιάνου, η διαμόρφωση ομαδικών τμημάτων διδασκαλίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της συμπερίληψης και διερευνώνται τρόποι ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε μαθήματα πιάνου. Όλες οι θεματικές θα συνοδεύονται από εργαστηριακού τύπου σεμινάρια με στόχο την πλαισίωση και την υποστήριξη πρακτικά των θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διδασκαλίας πιάνου στον αιώνα μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης παρακολούθησης, ώστε η μελέτη των επιμορφούμενων να προσαρμόζεται στις ανάγκες και το προσωπικό τους πρόγραμμα. Η παρακολούθηση σύγχρονων διασκέψεων ενθαρρύνεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία παρακολούθησης τόσο στη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη μορφή της παρέχει σημαντική ευελιξία και καταγράφεται α) μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων, β) μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γ) μέσω των Quiz και εργασιών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον διδάσκοντα/στους διδάσκοντες κάθε διδακτικής ενότητας, ή δ) μέσω των ωρών πρακτικής εξάσκησης των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη των διδακτικών τους δεξιοτήτων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

«Η χρήση του αυτοσχεδιασμού και της άτυπης μάθησης για το μάθημα του κλασικού πιάνου»

Αθηνά Φυτίκα

(α) Γνωρίζω το πιάνο διερευνώντας τους ήχους του

(β) Αυτοσχεδιασμός και κλασικό πιάνο: μια σχέση πολλών αιώνων

(γ) Άτυπη – μη τυπική μάθηση: ενσωματώνοντας τις καλές πρακτικές από μη κλασικά μουσικά ιδιώματα

(δ) Στιλιστικός αυτοσχεδιασμός

(ε) Άτυπη μάθηση και δεξιοτεχνία

(στ) Αυτοσχεδιασμός - γραφική παρτιτούρα - σύνθεση

(ζ) Εξελίσσοντας την άτυπη μάθηση: απομνημόνευση και ακουστική αγωγή

(η) Σχεδιασμός και στόχευση μαθημάτων πιάνου

«Συμπεριληπτική διδασκαλία πιάνου για παιδιά»

Μίτσυ Ακογιούνογλου

(α) «Πιάνο για όλους» 

(β) «Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση του πιάνου» 

(γ) «Οι μαθησιακές προκλήσεις στο μάθημα του πιάνου» 

(δ) «Οι αισθητηριακές ιδιαιτερότητες στο μάθημα του πιάνου» 

(ε) «Προσεγγίζοντας κινητικές αδυναμίες» 

(στ) «Το μάθημα του πιάνου και οι γνωσιακές δυσκολίες» 

(ζ) «Προκλήσεις που παρουσιάζουν οι δυσκολίες συμπεριφοράς» 

(η) «Εξατομικευμένο μάθημα πιάνου: υλικό, ρεπερτόριο, προσαρμογές»

«Διδασκαλία ομαδικού πιάνου: Εκπαιδευτικά οφέλη και παιδαγωγικές στρατηγικές»

Ντίνα Σαββίδου

(α) Ομαδικό Πιάνο: Ιστορική Ανασκόπηση, Είδη, Στόχοι, Βιβλιογραφία

(β) Τρόποι οργάνωσης και εξοπλισμός τάξης

(γ) Διεξαγωγή Μαθήματος: συνεργατική μάθηση

(δ) Σχεδιασμός μαθήματος για αρχάριους: επιλεγμένα παραδείγματα από μεθόδους ομαδικού πιάνου

(ε) Η σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού: Πλάνο μαθημάτων για τον αρχάριο μαθητή

(στ) Σχεδιασμός μαθήματος για τον μαθητή μεσαίου επιπέδου: επιλεγμένα παραδείγματα

(ζ) Πλάνο μαθημάτων για τον μαθητή μεσαίου επιπέδου: Μηνιαίοι στόχοι

(η) Σύνολο πιάνων: Δειγματική διδασκαλία

«Διδάσκοντας το ρεπερτόριο του 20ού και 21ου αιώνα»

Λορέντα Ράμου 

(α) Νέες κατευθύνσεις του πιανιστικού ρεπερτορίου στον 20ο και 21ο αιώνα

(β) Σωματικότητα, μουσική χειρονομία, μορφή και μουσικό υλικό

(γ) Εν αρχή ην ο ρυθμός

(δ) Αναζητήσεις στο ηχόχρωμα και διευρυμένες τεχνικές

(ε) Προετοιμασμένο πιάνο – πηγές και παραδείγματα σημειογραφίας

(στ) Παίζοντας μαζί με έναν υπολογιστή

(ζ) Ελληνικό ρεπερτόριο και η συμβολή της παραδοσιακής μουσικής

(η) Προτάσεις για υλικό διδασκαλίας σύγχρονου ρεπερτορίου ανά μαθησιακό επίπεδο

«Πρακτικές εφαρμογές στην παιδαγωγική του πιάνου»

Όλες οι διδάσκουσες

(α) Ο αυτοσχεδιασμός ως εφαρμογή για βελτίωση της prima vista – πρακτικά παραδείγματα

(β) Ψηφιακές εφαρμογές αυτοσχεδιασμού και άτυπης μάθησης για διδασκαλία πιάνου

(γ) Πιάνο και Γιόγκα I για μικρά παιδιά: Ευεξία και εκτέλεση - πρακτική εφαρμογή (δ) Πιάνο και Γιόγκα II για εφήβους: Ευεξία και εκτέλεση - πρακτική εφαρμογή

(ε) Εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού για τη μάθηση: πρακτικά παραδείγματα Ι (στ) Εφαρμογή του Καθολικού Σχεδιασμού για τη μάθηση: πρακτικά παραδείγματα ΙΙ

(ζ) Η τεχνολογία στην εκμάθηση μουσικής σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(η) Διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές για τη διδασκαλία μουσικής σημειογραφίας και μουσικών εννοιών

(θ) Εφαρμογή για τη διδασκαλία άτυπης μάθησης και αυτοσχεδιασμού σε αρχαρίους στο ομαδικό πιάνο

(ι) Εφαρμογή για τη διδασκαλία συνόλου πιάνων (ensemble playing) σε μαθητές μεσαίου επιπέδου στο ομαδικό πιάνο

(ια) Πρακτική εφαρμογή εναρμόνισης μελωδίας σε μαθητές μεσαίου επιπέδου

(ιβ) Χρήση πεντάλ για αρχαρίους και μαθητές μεσαίου επιπέδου

(ιγ) Ειδικά θέματα ρεπερτορίου (Ι): ΗΠΑ.

(ιδ) Ειδικά θέματα ρεπερτορίου (ΙΙ): προτάσεις διδασκαλίας επιλεγμένων σύγχρονων έργων

(ιε) Νέα δεξιοτεχνία και συλλογές με Σπουδές

(ιστ) Πώς φτιάχνω ένα πρόγραμμα συναυλίας;

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 700

που καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

έως 30/9/2021: 250 €
έως 15/1/2022: 250 €
έως 31/3/2022: 200 €

Μακροχρόνια Άνεργοι, ΑμεΑ, φοιτητές ΑΕΙ: 600 €
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μέχρι 30/9/21: 600 €

  1. Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να αποστείλει στη Γραμματέα του Προγράμματος έγκαιρα και σε επικυρωμένη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έναρξη του Προγράμματος.
  2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωση της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και το δικαίωμα απαίτησης της προκύπτουσας χρηματικής διαφοράς.

Άλλοι Κύκλοι

«Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» [Β' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 01-10-2022 έως 31-05-2023
Διάρκεια: 8 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας