Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ανακοινώσεις

Σελίδα 1 / 5 : >>>
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Παιδαγωγική του Πιάνου και Σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, Ομαδικό Πιάνο, Συμπερίληψη, Σύγχρονο ρεπερτόριο, Παιδοψυχολογία και Παιδαγωγική του Πιάνου» [Γ' κύκλος, 2023-2024]
Δημοσίευση: 12-07-2023 10:53 | Προβολές: 1473
image
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής με ειδίκευση τη διδασκαλία πιάνου, σε μουσικούς, σε φοιτητές τμημάτων μουσικών σπουδών, σε σπουδαστές πιάνου, σε δασκάλους πιάνου όλων των βαθμίδων και όλων των πεδίων απασχόλησης που επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παιδαγωγικής του πιάνου. Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2023
Αποτελέσματα πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2294/22.06.23
Δημοσίευση: 10-07-2023 15:13 | Προβολές: 143
image
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2294/22.06.23 με βάση το το Πρακτικό της 12ης/10.07.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 2) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2288/21.06.23
Δημοσίευση: 10-07-2023 15:03 | Προβολές: 133
image
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2288/21.06.23 με βάση το Πρακτικό της 12ης/10.07.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 3) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα»
Δημοσίευση: 21-06-2023 09:25 | Ενημέρωση: 03-07-2023 13:58 | Προβολές: 2698
image
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα» για το χρονικό διάστημα 7 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Μαΐου 2024.
Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)» [Β' κύκλος, 2023]
Δημοσίευση: 08-06-2023 09:47 | Ενημέρωση: 03-07-2023 12:29 | Προβολές: 4178
image
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)», για το χρονικό διάστημα 18 Οκτωβρίου 2023 έως 3 Ιουλίου 2024.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2032/02-06-2023
Δημοσίευση: 22-06-2023 16:03 | Προβολές: 170
image
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2032/02-06-2023 με βάση το Πρακτικό της 11ης/21.06.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 4) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2031/02-06-2023
Δημοσίευση: 22-06-2023 16:01 | Προβολές: 142
image
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2031/02-06-2023 με βάση το Πρακτικό της 11ης/21.06.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 2) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Αποτελέσματα Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ/2030/02-06-2023
Δημοσίευση: 22-06-2023 15:59 | Προβολές: 139
image
Αναρτώνται συνημμένα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2030/02-06-2023 με βάση το Πρακτικό της 11ης/21.06.2023 Συνεδρίασης ακ. έτους 2022-23 (Θέμα 3) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου») [προθεσμία 29/06/2023]
Δημοσίευση: 15-06-2023 15:06 | Ενημέρωση: 22-06-2023 13:50 | Προβολές: 561
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες  προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων  μίσθωσης έργου: - για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες».
Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π. με Θεματικό Πεδίο: «Η Αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα μέσα από τις γραμματειακές πηγές» [προθεσμία 29/06/2023]
Δημοσίευση: 22-06-2023 13:16 | Προβολές: 405
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Seafarers in Ancient Greece: Pirates, Sailors, Colonizers (Θαλασσοπόροι στην Αρχαία Ελλάδα: Πειρατές, Ναυτικοί, Οικιστές)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: - για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Η Αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα μέσα από τις γραμματειακές πηγές».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου»)
Δημοσίευση: 02-06-2023 16:09 | Προβολές: 500
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: - για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.πιάνου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παραστατικές Τέχνες και Μουσική
Δημοσίευση: 02-06-2023 15:53 | Προβολές: 445
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Θερινή Ακαδημία Μουσικής Παιδαγωγικής «Με εργαλείο τον κύκλο: ένα βιωματικό εργαστήρι αυτοσχεδιασμού με μοναδικά όργανα τη φωνή και τα κρουστά» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Διδασκαλία Ομαδικού Πιάνου: Εκπαιδευτικά Οφέλη και Παιδαγωγικές Στρατηγικές»)
Δημοσίευση: 02-06-2023 15:46 | Προβολές: 436
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 48 και 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.
Νέος Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ο Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Κωσταγιόλας
Δημοσίευση: 02-06-2023 12:28 | Προβολές: 489
Με την 9η Συνεδρίαση Συγκλήτου στις 25.05.23 (Απόσπασμα πρακτικών 25/05/2023) ορίστηκε νέος διευθυντής στο ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π., ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Πέτρος Κωσταγιόλας.
[New dates to register] Summer School 2023: "Seafarers in Ancient Greece: Pirates, Sailors, Colonizers"
Δημοσίευση: 01-03-2023 13:21 | Ενημέρωση: 01-06-2023 10:59 | Προβολές: 6636
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  Οδηγός σπουδών θερινού σχολείου Seafarers 2023
Mέγεθος: 430.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φυλλάδιο θερινού σχολείου Seafarers 2023
Mέγεθος: 410.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Οδηγός σπουδών θερινού σχολείου Seafarers 2023
Mέγεθος: 430.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Φυλλάδιο θερινού σχολείου Seafarers 2023
Mέγεθος: 403.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
This exciting summer school focuses on various types of seafarers in ancient Greece, from pirates to sailors and colonizers. It explores their roles in mythical journeys, the colonization process, and naval battles from the Archaic to the Hellenistic age. Emphasis will be given to maritime religion, economy, and landscape. The program will also take advantage of the location of Corfu incorporating trips to islands and locations of sea-battles and inquiring about the role of ancient Corcyra in seafaring. Through a combination of in-class lectures and on-site teaching the students will be able to gain a deep understanding of the history of seafaring and to explore various aspects of the life of islanders in the ancient world. The students will also establish a good foundation in ancient Greek History, Art, and Religion.
Σελίδα 1 / 5 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας