Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ανακοινώσεις

Σελίδα 1 / 6 : >>>
Αποτελέσματα Ταχύρρυθμου Προγράμματος στο Επάγγελμα του Ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π. (v2)
Δημοσίευση: 30-04-2024 16:19 | Ενημέρωση: 01-05-2024 10:59 | Προβολές: 565
Ανακοινώθηκε ο πίνακας των αποτελεσμάτων (v2) για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π. στα Θεματικά Πεδία: 1) Τουρισμός/Ναυτιλία 2) Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Δημοσίευση: 16-02-2024 14:44 | Ενημέρωση: 20-02-2024 10:43 | Προβολές: 583
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.» μετά από απόφαση της υπ’ αριθ. 7/22-1-2024 ακ.  έτους 2023-24 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: Για 1 αντικείμενο στα Θεματικά Πεδία: 1) Τουρισμός / Ναυτιλία, 2) Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π. στα Θεματικά Πεδία - Επιστήμες Αγωγής /Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίευση: 19-02-2024 17:14 | Προβολές: 633
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.» μετά από απόφαση της υπ’ αριθ. 11/19-02-2024 ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: Για 1 αντικείμενο την διδακτική ενότητα : - Ειδικά Θέματα / Πρώτες Βοήθειες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π. στο Θεματικό Πεδίο: Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου
Δημοσίευση: 19-02-2024 16:57 | Προβολές: 513
Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.» μετά από απόφαση της υπ’ αριθ. 11/19-02-2024 ακ. έτους 2023-24 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: Για 1 αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου
Επικύρωση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.02.2024 έως 12.04.2024
Δημοσίευση: 12-02-2024 16:01 | Προβολές: 838
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων (Παράρτημα Ι) Αντικαθιστούμε ως ακολούθως τον πίνακα επιτυχόντων (Παράρτημα Ι) της με αριθ. 2055/02.02.2024 απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού για την εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από 13.02.2024 έως 12.04.2024. 
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού (13/02/2024 - 12/04/2024)
Δημοσίευση: 09-02-2024 12:29 | Προβολές: 2060
Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διάρκεια Προγράμματος: 13/02/2024 - 12/04/2024
Επικύρωση πίνακα επιτυχόντων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 13.02.2024 έως 12.04.2024
Δημοσίευση: 02-02-2024 15:00 | Προβολές: 2283
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΚΕΔΙΒΙΜ) από 13.02.2024 έως 12.04.2024.
Πίνακας μοριοδότησης προγράμματος ταχύρρυθμης κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π. (απορριφθέντες)
Δημοσίευση: 29-01-2024 13:33 | Προβολές: 925
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πίνακας απορριφθέντων
Mέγεθος: 87.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (kedivim@ionio.gr) ένσταση για τα αποτελέσματα μοριοδότησης του "Προγράμματος Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού" μπορούν να το πραγματοποιήσουν από την Δευτέρα 29/01/2024 έως και την Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 15.00.
Πίνακας μοριοδότησης προγράμματος ταχύρρυθμης κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.
Δημοσίευση: 26-01-2024 17:29 | Προβολές: 2707
Συνημμένα αρχεία
gr  xls.png  Πίνακας μοριοδότησης
Mέγεθος: 30.45 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ένσταση για τα αποτελέσματα μοριοδότησης του "Προγράμματος Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού" μπορούν να το πραγματοποιήσουν από την Δευτέρα 29/01/2024 έως και την Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 15.00
Silicon Urban Ecosystem: Σεμινάριο "Hotel management και F&B department"
Δημοσίευση: 18-01-2024 12:12 | Προβολές: 241
image
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024, από τις 10:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της SiLICON Urban Ecosystem, 6ωρο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: "Hotel management και F&B department" από τον κ. Αργύρη Νταουλιάρη ιδρυτή της Innjobs.net.
Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δημοσίευση: 08-12-2023 14:16 | Ενημέρωση: 05-01-2024 11:49 | Προβολές: 18311
image
Ανακοινώνεται η υλοποίηση από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου ενός ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο μηνών (από 13.2.2024 έως 12.4.2024). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 10.1.2024.
Silicon Urban Ecosystem: Σεμινάριο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εργαζομένων»
Δημοσίευση: 06-12-2023 13:24 | Προβολές: 308
image
Σεμινάριο με τίτλο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εργαζομένων» διοργάνωνεται από την Silicon Urban Ecosystem, στις 20 Δεκεμβρίου 2023, 16:00-21:00 και θα πραγματοποιηθεί στον πρωτοποριακό χώρο της SiLICON urban ecosystem, Δονάτου Δημουλίτσα 19, στο κέντρο της Κέρκυρας.  Απευθύνεται σε ενήλικες όλων των βαθμίδων, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ ΚΕΔΙΒΙΜ και Συλλόγου Αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 23-10-2023 13:47 | Προβολές: 1881
image
Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom μεταξύ του Καθηγητή κ.  Γιαρένη Ηλία, Αντιπρύτανη και Προέδρου του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του κ. Κωσταρά Άγγελου, Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα» - Παράταση εγγραφών έως 10 Οκτωβρίου 2023
Δημοσίευση: 21-06-2023 09:25 | Ενημέρωση: 02-10-2023 14:45 | Προβολές: 3537
image
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα» για το χρονικό διάστημα 7 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Μαΐου 2024.
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Παιδαγωγική του Πιάνου και Σύγχρονες προσεγγίσεις: Αυτοσχεδιασμός, Ομαδικό Πιάνο, Συμπερίληψη, Σύγχρονο ρεπερτόριο, Παιδοψυχολογία και Παιδαγωγική του Πιάνου» [Γ' κύκλος, 2023-2024]
Δημοσίευση: 12-07-2023 10:53 | Προβολές: 2163
image
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής με ειδίκευση τη διδασκαλία πιάνου, σε μουσικούς, σε φοιτητές τμημάτων μουσικών σπουδών, σε σπουδαστές πιάνου, σε δασκάλους πιάνου όλων των βαθμίδων και όλων των πεδίων απασχόλησης που επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παιδαγωγικής του πιάνου. Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2023
Σελίδα 1 / 6 : >>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας