Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ανακοινώσεις

Σελίδα 1 / 4 : >>>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/3836/27-09-22 με βάση το Πρακτικό της 3ης/11.11.22 Συνεδρίασης ακ.έτους 2022-23 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 15-11-2022 11:35 | Προβολές: 156
image
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/3836/27-09-22 με βάση το Πρακτικό της 3ης/11.11.22 Συνεδρίασης ακ.έτους 2022-23 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
(Νέες ημερομηνίες) Πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων» - 2022-23
Δημοσίευση: 26-09-2022 17:10 | Ενημέρωση: 25-10-2022 18:46 | Προβολές: 1322
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Προγράμματος
Mέγεθος: 668.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Mέγεθος: 1.18 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών
Mέγεθος: 5.07 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Στα πλαίσια των δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να υλοποιηθεί επαναληπτικός κύκλος του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων» για το ακαδ. έτος 2022-2023
Δημοσίευση: 27-09-2022 19:06 | Προβολές: 196
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 558.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Πρόταση Υποβολής
Mέγεθος: 21.61 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων» για το ακαδ. έτος 2022-2023
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης: διεύρυνση του εκπαιδευτικού έργου του Ιονίου Πανεπιστημίου στην κατάρτιση και επιμόρφωση ανέργων
Δημοσίευση: 20-09-2022 10:27 | Προβολές: 802
image
Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου εντάχθηκε, κατόπιν αξιολόγησης και με Κωδικό Πιστοποίησης 1847268 στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ. Με την ένταξη αυτή, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορεί πλέον να συμμετέχει στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Ένταξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης
Δημοσίευση: 11-09-2022 18:06 | Προβολές: 161
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4239/99/02.08.2022 (ΑΔΑ: Ω8ΣΜ4691Ω2-ΗΜΥ) απόφαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου εντάχθηκε με Κωδικό Πιστοποίησης 1847268 στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του (...)
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία»
Δημοσίευση: 14-07-2022 12:20 | Προβολές: 259
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Φυλλάδιο Προγράμματος
Mέγεθος: 271.37 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα Προγράμματος
Mέγεθος: 306.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών
Mέγεθος: 1.65 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Το πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, ερευνητικά πεδία που φωτίζουν τη μουσική διδασκαλία-μάθηση και δεξιότητες μουσικής και μουσικοπαιδαγωγικής πράξης.
[Πρόγραμμα επιμόρφωσης] Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο (ακαδ. έτος 2022-2023)
Δημοσίευση: 02-06-2022 14:38 | Προβολές: 1339
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Φυλλάδιο προγράμματος
Mέγεθος: 2.19 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα προγράμματος
Mέγεθος: 1.18 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών
Mέγεθος: 157.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής με ειδίκευση τη διδασκαλία πιάνου, σε μουσικούς, σε φοιτητές μουσικών σπουδών, σε σπουδαστές πιάνου, σε δασκάλους πιάνου όλων των βαθμίδων και όλων των πεδίων απασχόλησης που επιθυμούν να αναπτύξουν και να διευρύνουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παιδαγωγικής του πιάνου.
Συμμετοχή του Πρόγραμματος Επιμόρφωσης OPEN ART του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου στο 18ο Athens Digital Arts Festival
Δημοσίευση: 27-05-2022 09:48 | Προβολές: 190
image
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ συμμετέχει με το OPEN ART ένα πρόγραμμα Επιμόρφωσηςκαι Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) στο 18ο Athens Digital Arts Festival μαζίμε Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Shenyang University και το NationalChengchi University από Κίνα.   Το ADAF με τη συμμετοχή των τεσσάρων Πανεπιστημίων εγκαινιάζει τη νέαθεματική του ACADEMIC COLLABORATIONS. Τα έργα σπουδαστών εκτίθενται στον (...)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/1566/11-04-2022 με βάση το Πρακτικό της 10ης/12.05.2022 Συνεδρίασης ακ. έτους 2021-22 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 12-05-2022 16:11 | Προβολές: 274
image
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/1566/11-04-2022 με βάση το Πρακτικό της 10ης/12.05.2022 Συνεδρίασης ακ. έτους 2021-22 (Θέμα 1) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου
Διήμερη επίσκεψη των σπουδαστών του επιμορφωτικού προγράμματος "Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)"
Δημοσίευση: 10-05-2022 20:11 | Προβολές: 188
image
Ένα τμήμα των σπουδαστών του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΕΔΙΒΙΜ "Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)" συμμετείχε σε διήμερο επισκέψεων σε ιστορικούς χώρους της Κέρκυρας.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο»
Δημοσίευση: 11-04-2022 16:50 | Προβολές: 298
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 953.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Πρόταση Υποβολής
Mέγεθος: 21.69 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/5122/22-12-2021
Δημοσίευση: 21-01-2022 12:23 | Προβολές: 454
image
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/5122/22-12-2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/5087/20-12-2021
Δημοσίευση: 21-01-2022 12:20 | Προβολές: 366
image
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ/5087/20-12-2021  
[Πρόγραμμα επιμόρφωσης] Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων
Δημοσίευση: 21-12-2021 14:53 | Ενημέρωση: 23-12-2021 12:53 | Προβολές: 2313
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα προγράμματος
Mέγεθος: 137.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Mέγεθος: 5.14 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Στα πλαίσια των δράσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να υλοποιηθεί το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)»
Δημοσίευση: 22-12-2021 13:54 | Προβολές: 271
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.27 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Πρόταση Υποβολής
Mέγεθος: 21.69 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)»  
Σελίδα 1 / 4 : >>>
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας